İletişim Bilgileri

[ Başoğlu ART Mimarlık ]

Bizim için var olanı korumak tarihimizi korumaktır.

Bizim için mimar olmak daima ortaya yeni yapılar çıkarmak değil; bazen var olan yapılara saygımızı göstermektir. Mevcut tarihi yapıların Restorasyon Projesi sürecinin başında mevcut halin rölövesini detaylı olarak çıkardıktan sonra restitüsyon projesi çizimlerine başlıyoruz. Bu aşamada yapıda istenilen muhtemel değişimlerle ilgili görüşmelerden sonra restitüsyon projesini tamamlıyoruz. Sonrasında uygulama için en uygun materyal ve uygulama yöntemlerini belirliyoruz. Uygulama sürecinde her detayın düzgün bir şekilde tamamlanması için çalışıyoruz.